Skip to main content

Rudas Imre professzort az IEEE SMC Society egyik alelnökévé választották